Kontaktinfo

Telefon: +4790874015

hj@usn.no

hj-hjem@outlook.com

 

Erfaring

Kort om yrkekarrriære etter universitetsutdanning og noen viktige bidrag innen anvendt forskning og industriutvikling:

 

SINTEF Oslo: Forsker (1969 - 1972): Første arbeid på CMOS teknologi i Norge.

University of California, Berkeley: Stipendiat (1970-1971). Forsket på silisium-gate MOS-transistorer.

SINTEF Oslo: Forskningsleder (1973 - 1977): Forskning på teknologi for silisium foto PIN-dioder, etset membran silisium teknologi for trykksensorer, CMOS-teknologi, bipolar IC-teknologi, tynnfilm-og tykkfilmteknologi. Ioneimplantering og epitaktisk groing av silisium.


AS Micro-Electronics (AME): Utviklingssjef for teknologi (1978 - 1981): Utvikling og innføring av silisium prosessteknologi for bipolare IC-kretser, foto PIN-dioder og silisium sensorer for måling av trykk og bevegelse.

AS Micro-Electronics (AME): Divisjonssjef (1982 - 1984): Ansvar for forretningsutvikling innen produksjon av tynnfilm hybridkretser, foto detektorer, bipolare integrerte kretser og silisium sensor elementer til sensor divisjonen.


SensoNor AS: En av 3 gründere. Teknologisjef, Forskningsdirektør og Direktør for silisium skive produksjonen (1985 - 2002). Viktige og avgjørende bidrag innen utviklingen av teknologiene for:

- Høynøyaktige trykksensorer for flyinstrumenter og medisin. Sensorene produseres idag av MEMSCAP og inngår i en rekke krevende anvendelser, heriblant kunstige hjerte for mennesker, høydemåling, hastighetsmåling og kabintrykk i fly og vitenskapelige instrumenter for NASA til å undersøke grunnlaget for liv på andre himmellegemer, heriblant er sensoren brukt i roveren Curiosity på planeten Mars.

- Verdens første airbagsensor i høyvolumproduksjon, 40 mill. enheter produsert. 

- Dekktrykksensorer (TPMS) som gjennom sin funksjonalitet, kvalitet og pålitelighet har tatt en dominerende andel av verdensmarkedet. Produseres i dag i høyvolum av Infineon Technologies og anvendes i en lang rekke bilmodeller. Produksjonsvolum: 50 - 100 mill. enheter/år.  

- MEMS teknologi for Mikro-gyro (ARS). Teknologigrunnlaget for at Sensonor har den mest nøyaktige MEMS-baserte Mikro-gyro og IMU´ene på verdensmarkedet.  


Høgskolen i Vestfold (nå Universitetet i Sørøst-Norge): Professor og instituttleder ved Institutt for Mikrosystemer (IMS) (2002 - 2012). Avgjørende bidrag innen oppbyggingen av IMS med utvikling av anvendt forskningprogram, mastergradsutdanning og Høgskolens første Ph.D. utdanning. Tildelt diplom og statuett for forskningsarbeidet sitt ved Høgskolen i 10 år. IMS fremstår idag som et ledende norsk forsknings- og utdanningsmiljø på høyt internasjonalt nivå og samarbeider med og har utveksling med flere av verdens mest kjente universiteter på området. IMS og forskere fra IMS er idag internasjonalt kjent for sine forskningsbidrag innen områder som mikrosystem for hjerteovervåking, energihøsting fra bevegelse, mikroteknologiske byggemetoder, superkondensatorer og mikrofluidsystem for bioteknologi (BioMEMS). 

 

Universitetet i Sørøst-Norge: Professor emeritus (2012 - d.d). Arbeider med prosjektutvikling og oppbygging av innovasjonssenter for mikrosystem og nanoteknologi. 

 

Henrik har vært med i en rekke utvalg og styrer. Han var en av initiativtakerne og pådriverne for å få mikro- og elektronikk klyngen Electronic Coast i Vestfold utnevnt som "Norwegian Centre of Expertise" (NCE). Styringsgruppeleder for klyngen og NCE-MNT fra 2006 - 2011. Hovedinitiativtaker til byggingen av Forskningsparken på Bakkenteigen og etableringen med den sterke tilknytningen mellom IKT-industrien i Vestfold og Universitetet i Sørøst-Norge. 

 

Henrik er født i Flosta i Arendal kommune i 1942, gift med Bjørg fra 1964 til hennes bortgang september 2018, har to barn og har vært bosatt i Vestfold fra høsten 1977.

 

For mer komplett CV og publikasjoner, se: 

https://www.researchgate.net/profile/Henrik_Jakobsen

https://www.linkedin.com/in/henrik-jakobsen-8a56141b/

© 2021 - MyEditor demo
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS