Kontaktinfo

Telefon: +4790874015

hj@usn.no

hj-hjem@outlook.com

 

 

Om STERNA

Mikro- og nanoteknologi benyttes nå i svært mange teknologiske produkter over hele verden - innen alle typer anvendelsesområder - fra pol til pol - fra utforsking av de dypeste deler av havet til langt ut i vårt solsystem.

 

STERNA er det latinske navnet for TERNE. Terna trekker lengst av alle fugler. Ved å fly mellom Arktis i nord og Antarktis i sør, har den hele jordkloden som sitt operasjonsfelt.

 

Henrik har erfaring med utvikling av MEMS produkter som brukes i krevende anvendelser over hele verden. Han arbeider nå som rådgiver og FoU-partner for industribedrifter og institusjoner som ønsker råd og assistanse til å utvikle og ta i bruk mikro- og nanosystemteknologi i sine produkter og tjenester. 

 

 

 

Eksempel på et mikrosystem, 2-brikke løsningen i SAR10 fra Sensonor. Utvikling av et avansert mikrosystem som dette er en typisk tverrfaglig oppgave med bidrag fra personer med ulik kompetanse. Henrik har hatt ansvar for utvikling av prosessteknologien for gyrobrikken og miniatyriseringen av designet som er utviklet basert på et svensk patent.  

  

 

Øvrige bilder på denne siden viser mikrosystem produkter som Henrik har vært med på å ta fram i selskapene AME, Sensonor og MEMSCAP, samt fra forskningen han har bidratt til å bygge opp og lede ved Universitetet i Sørøst-Norge.

© 2021 - MyEditor demo
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS