Kontaktinfo

Telefon: +4790874015

hj@usn.no

hj-hjem@outlook.com

Tidlig oppdagelse av sykdom

Bjørg og jeg giftet oss i 1964. Sommeren 2014 merket hun at noe var galt i magen. Det tok 10 måneder før legene ved regionsykehuset greide å stille dignosen "pancreaskreft", den dødeligste av alle kreftformer. Hun ble operert sommeren 2015 og døde i september 2018 etter at kreften etterhvert dukket opp igjen og spredde seg. Sykdomsforløpet hennes viste klart hvor vanskelig denne sykdommen er og viktigheten av å oppdage denne form for sykdom tidlig. Det er mitt klare inntrykk at tidlig oppdagelse av sykdom er et sterkt underprioritert område ved universitetssykehusene og innen medisinsteknisk forskning i Norge. Jeg arbeider derfor for å få fokus på dette området og for å bygge opp forskning på tidlig oppdagelse av NCD sykdommer gjennom samarbeid mellom USN og universitetssykehusene. I Norge dør ca. 10 000 årlig fordi sykdom som kreft og hjerte/kar sykdom oppdages for sent. Stortingets komité for helse og omsorg er gjort oppmerksom på behovet for forskning og de nye mulighetene som ligger i å kunne benytte mikrosystem og "Lab-on-a-Chip" teknologi for måling på spesifikke biomarkører for tidlig oppdagelse av en lang rekke sykdommer. Ved Institutt for mikrosystemer, Universitetet i Sørøst-Norge vil det i 2020 bli ansatt en egen professor som skal arbeide med tidlig oppdagelse av sykdom, finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen. Denne stillingen kommer i tillegg til den gode forskningen som allerede gjøres innen BioMEMS og medisinsk ultralyd. USN er igang!   

 

 stortinget_helse.pdf (2.1 mb)

 

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN) arbeider for å få økt nasjonalt fokus på pancreaskreft. 

 

https:/www.pknn.no

© 2021 - MyEditor demo
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS